BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, February 9, 2010

The whole assingment, submit 12 feb 2010

Definisi Web 2.0

Web 2.0 adalah merupakan perisian yang tidak asing lagi bagi pengguna internet.Web 2.0 adalah hasil daripada O’Reilly dan MediaLive International.Terdapat pelbagai penggunaan Web 2.0 ini terutamanya jika hendak dibandingkan dalam web-web yang sedia ada.Web 2.0 juga adalah sering digunakan sebagai tahap kedua dari perkembangan ataupun peredaran web-web yang sedia ada hal ini demikian kerana terdapat kerisauan terhadap pengguna dengan cara penggunaanya jika tidak sesuai dengna versi web dengan program web browser yang dimiliki oleh pengguna.Web 2.0 juga digunakan untuk menunjukkan layanan di web yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkongsi informasi secara melayari internet.Web 2.0 juga merupakan satu aplikasi web yang mempunyai interaksi dengan pengguna. Web 2.0. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan aplikasi-aplikasi Internet generasi baru yang merevolusi cara kita menggunakan Internet. Semua aplikasi ini membawa kita masuk ke babak baru penggunaan Internet yang berbeda dengan generasi sebelumnya pada pertengahan tahun 1990-an.


Ciri-ciri Web 2.0

-sebagai suatu tempat aplikasi di jalankan.Contohnya Windows,Microsoft Office dan Adobe Photoshop.
-bersifat unik yang menmanfaatkan kepandaian dari banyak orang secara kolektif.
Ia juga dapat mengedit artikel mahhupun apa sahaja info yang diperlukan oleh pengguna.
-kekuatan aplikasi web 2.0 terletak pada data.

Kelebihan web 2.0

-penggunaa web 2.0 yang terkini dan paling baru dan mengikut perkembangan merupakan rekabentuk laman web.berjuta-juta syarikat dan pengguna menggunakan web 2.0 yang mempunyai pelbagai kelebihan seperti versi web 2.0 adalah dilaksanakan dalam pembangunan yang berkenaan dengan pelaksanaan ataupun praktis.
-Web 2.0 syarikat membuat pengguna menikmati blogging, menyertai podcast, download, email RSS feed, dan seterusnya. Manfaat tersebut memberikan keputusan bagi memudahkan kepada pengguna. Banyak syarikat yang menyatakan web 2.0 untuk menyediakan aplikasi yang mempunyai interaktiviti yang lebih baik, mudah kegunaan, dan menyesuaikan dengan perubahan tren yang lebih baik.
-antara kelebihannya adalah web ini menyediakan platform yang sangat fungsional dalam mendapatkan dan menerapkan strategi penjualan.
-web 2.0 ini memberi pengembangan ataupun potensi yang lebih baik apabila menggunakan aplikasi web ini.
-selain itu pengguna boleh menggunakan penanda semantik teknologi yang boleh meningkatkan navigation dalaman dan luaran laman web,sehingga mempengaruhi peningkatan produk pelanggan.
-bukan itu sahaja kita boleh menghantar foto,gambar,malahan album untuk web yang interaktif.

Kelemahan web 2.0

-web 2.0 juga mengalami kelemahan laman web kerana ia hanyalah satu laman web yang di cetuskan oleh pereka web 2.0 untuk memudahkan kerja malahan membantu penggua melayari internet.
-Antara kelemahan web 2.0 adalah akan mengalami kesan tergendala jika laman web ini di layari pada suatu ketika yang lama untuk mencari bahan yang diingini oleh pengguna.
-selain itu web 2.0 juga menghadapi masalah terma yang tidak sesuai dengan pengcarian pengguna.

Berbezaan web 2.0 berbanding web 1.0

-web 2.0 adalah lebih terkini dan maju jika nk dibnadingkan dengan web 1.0 kerana web 1.0 adalah keluaran pertama oleh laman web.Manakala web 1.0 adalah memiliki sifat yang sedikit interaktif kerana kebanyakkannya hanya sekadar mencari atau browsing untuk mendapatkan informasi tertentu.
-web 2.0 adalah lebih maju berbnading web 1.0 kerana web 2.0 merupakan web yang terkini dan boleh mengaplikasikan semua rangkaian dnegan mudah dan teratur berbanding web 1.0 yang mempunyai aplikasi yang kurang mengakses maklumat dengan kurang tepat.Apakah sumbangan Web 2.0 di dalam pembangunan blog


1. Web sebagai platform
2. Data sebagai pengendalian utama
3. Memberi kesan jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi
4. Inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen (semacam model pengembangan “open source”)
5. Model bisnis yang ringan, yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan
6. Akhir dari siklus peluncuran (release cycle) perangkat lunak.
7. Mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user
8. Teknologi yang dipakai adalah AJAX